Friday, December 25, 2009

Pinoy Jokes

Ama: Kumusta ang pag-aaral mo?
Anak: Nag-lesson at test po kami tungkol sa mga manok, tay.
Ama: Madali ba?... Read More
Anak: Chicken na chicken, tay!
Ama: Ano’ng grade mo?
Anak: Itlog, tay!

===========

Junior: 'tay, bakit walang pakpak ang elepante?'
Tay: Eh kung dapuan ka?

===========

Letrang S
Problema ni Mang Ponso ang kanyang anak na si Tekla dahil puro may letrang S ang salita ni Tekla. Minsan...
Tekla: Itays kains nas pos tayos
Mang Ponso: Anak naman pwede ba, bawas- bawasan mo ang letrang S sa hulihan ng iyong pananalita. Dahil hindi magandang pakingan!
Tekla: O-opo itay...
Mang Ponso: Yan! Ganyan! 'Di ba mas mabuti? O, ano naman ba'ng ulam natin?
Tekla: Ito po, Bangu at Kamati.

==========

Matuto ka!
Minsan nakapangumbaba si Aling Petra sa may bintana nang lapitan siya ng kanyang anak.
Anak: Inay, magluluto na po ako. Nasaan po ang lulutuin kong pagkain?
Aling Petra: (Biglang sigaw) Ah! Matuto kang magluto nang walang lulutuin!Pagkatapos ng ilang sandali....
Anak: Inay! Kakain na po tayo!
Aling Petra: (Nagtataka man pero tuloy tuloy siya sa hapag kainan) O, nasaan ang pagkain?Anak: Inay! Matuto kang kumain nang walang pagkain!

===============

0 comments: